RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ekonomii i Polityki Gospodarczej Instytutu Ekonomiczno-Społecznego

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

 

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:
1. Posiadać wykształcenie wyższe z zakresu nauk ekonomicznych.
2. Posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii.
3. Posiadać staże w zagranicznych ośrodkach naukowo-badawczych.
4. Posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w Polsce i za granicą z zakresu:
 Ekonomii i gospodarki rynkowej;
 Makroekonomii,
 Zagadnień zrównoważonego rozwoju i zagrożeń cywilizacyjnych;
 Etyki gospodarczej
5. Posiadać umiejętność prowadzenia badań naukowych potwierdzoną monografiami i artykułami.
6. Czynnym udziałem w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.
7. Wykazywać się dobrą znajomością języka angielskiego.
8. Prowadzić wykłady w języku angielskim.
9. Posiadać umiejętność obsługi programów komputerowych pakietu Microsoft Office, Statistica oraz umiejętność korzystania z baz danych statystycznych.
Zainteresowani proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, 31 - 120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, p. 225, tel. 48 (012) 662 – 44 - 24, następujących dokumentów:
1. Podanie o zatrudnienie.
2. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej i podaniem zainteresowań naukowych,
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
4. Potwierdzenie nadania stopnia naukowego doktora.
5. Wykaz publikacji i inna dokumentacja osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej.
6. Kwestionariusz osobowy.
7. Opinię dotychczasowego pracodawcy.
Dodatkowe informacje można uzyskać u Dyrektora Instytutu Ekonomiczno
- Społecznego, tel. (012) 662 - 43 - 54, e-mail: ies@ur.krakow.pl

Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:
• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 25.04.2016
Dokument oglądany razy: 523