RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowiska dwóch starszych wykładowców języka angielskiego w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie im. Hugona Kołłątaja

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Kierownik Studium Języków Obcych

 

Wymagania stawiane kandydatom :

- dyplom ukończenia studiów filologicznych,
- posiadanie stopnia magistra filologii angielskiej bądź lingwistyki stosowanej
ze specjalnością językoznawstwa i metodyki nauczania języka angielskiego,
- minimum 9-letni staż pracy dydaktycznej jako lektor języka angielskiego
w szkole wyższej,
- zamiłowanie i predyspozycje do pracy dydaktycznej ze studentami.

Wykaz wymaganych dokumentów :

- podanie (skierowane do JM Rektora UR ),
- CV,
- odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
- kwestionariusz osobowy,
- opinia z poprzedniego miejsca pracy,
- oświadczenie, że UR w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy
po zatrudnieniu na w/w stanowisku.

Dokumenty należy złożyć do 17.05.2016. w Studium Języków Obcych
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja, ul. Św.Marka 37,
31 – 024 Kraków. tel. 48 12 4224594, e-mail : j.sjo@ur.krakow.pl

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne
z odrzuceniem jego oferty. Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną
i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia. Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Uwaga : Uczelnia nie zapewnia mieszkania.Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 20.04.2016
Dokument oglądany razy: 665