RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Studium Wychowania Fizycznego

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Rektor Uniwersytetu Rolniczego

 O stanowisko może ubiegać się osoba spełniająca warunki:
- posiada tytuł zawodowy magistra
- uprawnienia trenera II klasy piłki nożnej
- uprawnienia instruktorskie ze specjalności: instruktor rekreacji ruchowej,
instruktor snowboardu, instruktor pływania, instruktor Aqua Aerobiku,
- uprawnienia młodszego ratownika WOPR
- co najmniej 5 letni staż pracy na Uczelni

ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:
- podanie, życiorys, kwestionariusz osobowy
- odpis dyplomu ukończenia studiów
- zaświadczenie dotyczące stażu pracy
- informacje o osiągnięciach w pracy pedagogicznej

Przystępujący do Konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą
podjęcia zatrudnienia Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem
zatrudnienia.
Oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

Zgłoszenia na adres:
Uniwersytet Rolniczy Studium Wychowania Fizycznego Al. 29 Listopada 58 31-425 Kraków

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 11.04.2016
Dokument oglądany razy: 618