RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

- spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. Ustaw nr 166, poz.1365 z późniejszymi zmianami),
- posiadają stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska,
- posiadają wykształcenie wyższe w zakresie geodezji,
- są rodzimymi użytkownikami języka polskiego lub władają nim na poziomie rodzimego użytkownika,
- wykazują znajomość języka angielskiego lub francuskiego w stopniu komunikatywnym,
- posiadają udokumentowane wieloletnie doświadczenie i przygotowanie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zagadnień: „Fotogrametria i teledetekcja” , „Fotogrametria cyfrowa” i „Skaning lotniczy”,
- posiadają przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych,
- posiadają szeroką wiedzę oraz publikacje z zakresu fotogrametrii i skaningu laserowego,
- posiadają poświadczenie uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach,
- posiadają umiejętność posługiwania się fotogrametrycznymi stacjami cyfrowymi firmy Deltha, Dephos oraz Intergraph, a także programami: Terrasolid, Cyclon oraz MicroStation,

Zainteresowani proszeni są o złożenie następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:

- Podanie (skierowane do JM Rektora UR).
- CV z podaniem zainteresowań naukowych,
- Informację o dorobku naukowym w zakresie dydaktyki i upowszechniania wiedzy,
- Odpisy dyplomów i nominacji potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego oraz stopnia doktora nauk rolniczych,
- Wykaz prac opublikowanych i wygłoszonych referatów,
- Kwestionariusz osobowy,
- Oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy,
- Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zmn.).

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania. Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

DOKUMENTY PROSZĘ SKŁADAĆ W DZIEKANACIE WIŚiG
PL. 30-059 Kraków Al. Mickiewicza 24/28, p. 104; tel. 48 12 662 41 65, fax 48 12 633 11 70
do dnia 26 kwietnia 2016 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 maja 2016 roku.

Uwaga: Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 08.04.2016
Dokument oglądany razy: 542