RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA TECHNICZNEGO W KATEDRZE ROŚLIN WARZYWNYCH I ZIELARSKICH.

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa

 

Wymagane kwalifikacje:
• Wykształcenie wyższe z zakresu nauk rolniczych lub pokrewnych
• Znajomość podstawowych metod analitycznych materiału roślinnego, umiejętność poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań analitycznych, znajomość obsługi aparatury analitycznej
• Doświadczenie w pracy laboratoryjnej z materiałem roślinnym
• Umiejętność obsługi komputera, programów pakietu Office i podstawowych programów użytkowych, wykorzystywanych w pracy laboratoryjnej i biurowej
• Praktyczna i teoretyczna znajomość technik doświadczalnych stosowanych w rolnictwie
• Dobra znajomość języka angielskiego

Inne wymagania:
• Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zdolności organizacyjne
• Kreatywność, samodzielność, sumienność, dokładność
• Odpowiedzialność, systematyczność, dyspozycyjność

Oferty powinny zawierać:
1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie
2. CV z aktualną fotografią
3. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
i staż pracy
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)
Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem
„Konkurs - KRWiZ” w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21 pok. 110.

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia.

Złożone dokumenty można odbierać w terminie 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie nieodebrane dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 07.04.2016
Dokument oglądany razy: 889