RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w ZAKŁADZIE GENETYKI, HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA IBRiB

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: WA IBRiB Organizator:


Wymagania kwalifikacyjne dla kandydatów:
• wykształcenie wyższe z zakresu ogrodnictwa
• dorobek naukowy potwierdzający aktywność naukowo-badawczą oraz zainteresowania naukowe obejmujące zagadnienia związane z genetyką, hodowlą roślin i nasiennictwem
• udokumentowane kursy, szkolenia, certyfikaty związane z tematyką hodowli roślin i nasiennictwa
• odbyte staże naukowe krajowe i zagraniczne
• znajomość oraz umiejętność zastosowania metod i technik oceny jakości nasion oraz sposobów uszlachetniania materiału siewnego roślin ogrodniczych
• znajomość metod hodowli roślin, umiejętność zaplanowania oraz prowadzenia prac hodowlanych gatunków ogrodniczych (krzyżowanie, ocena i selekcja materiałów hodowlanych, interpretacja wyników)
• znajomość oraz umiejętność zastosowania metod i technik analizy molekularnej materiałów hodowlanych na poziomie DNA
• doświadczenie w organizacji pracy laboratorium hodowlano-nasiennego
• doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi,
• doświadczenie w pracy dydaktycznej,
• biegła znajomość języka angielskiego,
• umiejętność obsługi oprogramowania biurowego (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne), statystycznego, graficznego, umiejętność edycji i obróbki obrazu,
• dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, elastyczny czas pracy określony specyfiką obowiązków naukowych i dydaktycznych.
Oferty (w dwóch egzemplarzach) powinny zawierać:
• podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora UR),
• CV z podaniem zainteresowań naukowych,
• informację o dorobku naukowym i doświadczeniu dydaktycznym,
• odpisy dyplomów,
• wykaz opublikowanych prac naukowych,
• kwestionariusz osobowy.
Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:
• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.
• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.

Dokumenty proszę składać w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa przy al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, tel. 48 (12) 662-52-69 do 20.04.2016.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22.04.2016 roku.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 06.04.2016
Dokument oglądany razy: 505