RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w KATEDRZE DENDROLOGII I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa

 
Wymagania kwalifikacyjne dla kandydatów:
• ukończone studia wyższe w dziedzinie architektury i urbanistyki,
• posiadają stopień doktora w zakresie architektury i urbanistyki,
• mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów dotyczących projektowania architektonicznego i urbanistycznego z uwzględnieniem kształtowania krajobrazu,
• mają doświadczenie w projektowaniu zagospodarowania terenów zieleni publicznej, terenów rekreacyjnych, oraz kształtowaniu przestrzeni terenów komunikacyjnych,
• posiadają umiejętność obsługi oprogramowania biurowego, graficznego oraz umiejętność edycji i obróbki obrazu,
• posiada doświadczenie praktyczne z zakresu realizacji inwestycji obiektów publicznych architektury krajobrazu
• posiadają zdolności organizacyjne i umiejętność pracy w zespole,
• dobra znajomość języka obcego
Oferty (w dwóch egzemplarzach) powinny zawierać:
• podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora UR),
• CV z podaniem zainteresowań naukowych,
• informację o dorobku naukowym i doświadczeniu dydaktycznym,
• odpisy dyplomów,
• wykaz opublikowanych prac naukowych,
• kwestionariusz osobowy.
Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:
• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.
• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.

Dokumenty proszę składać w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa przy al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, tel. 48 (12) 662-52-69 do 20.04.2016.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22.04.2016 roku.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 06.04.2016
Dokument oglądany razy: 434