RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko pracownika technicznego ds. informatyki i obsługi sal dydaktycznych na Wydziale Leśnym

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Leśnego

 

Wymagania kwalifikacyjne:
1. Ukończone studia wyższe techniczne,
2. Znajomość sieci LAN/WAN i protokołu TCP/IP,
3. Dobra znajomość rozwiązań sprzętowych w obszarze urządzeń sieciowych firewall, router, switch,
4. Umiejętności administrowania systemami oraz sieciami opartymi na Windows i Linux,
5. Znajomość routingu statycznego i dynamicznego oraz znajomość iptables,
6. Znajomość administracji serwerami WWW, FTP, SQL, DNS,
7. Podstawowa znajomość HTML, CSS,
8. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pracę z angielskojęzyczną dokumentacją techniczną,
10. Komunikatywność, samodzielność i odpowiedzialność, dokładność i systematyczność,
11. Mile widziana znajomość urządzeń Juniper, Cisco.

Zakres obowiązków:
1. Administrowanie siecią komputerową LAN i WLAN na Wydziale Leśnym oraz całą infrastrukturą IT podłączona do tej sieci,
2. Instalacja i konfiguracja oprogramowania stacji roboczych i innych urządzeń informatycznych WL,
3.Administrowanie istniejącymi stronami internetowymi WL oraz ich aktualizacja zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem przełożonych,
4. Dokonywanie kopii zapasowych szczególnie wrażliwych danych (serwera),
5. Zapewnienie podstawowego bezpieczeństwa w środowisku informatycznym WL (serwery WL),
6. Kontakty z dostawcami sprzętu IT i usług informatycznych dla WL, w tym współpraca przy nowych zakupach i dostawach dot. produktów informatycznych dla WL,
7. Nadzór informatyczny i sprzętowy Uczelnianego Systemu Obsługi Studentów (USOS),
8. Opieka nad infrastrukturą audiowizualną sal wykładowych Wydziału Leśnego oraz siecią i połączeniami pomiędzy nimi.

Wymagane dokumenty:
1. Pisemne zgłoszenie do udziału w konkursie - List motywacyjny,
2. CV z aktualną fotografią,
3. Kserokopie dyplomu ukończenia studiów i dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy oraz ukończone kursy, szkolenia,
4. Oświadczenia:
- że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy,
- o pełnej zdolności do czynności prawnych,
- korzystanie z pełni praw publicznych.
- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm).

Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Pracownik techniczny ds. informatyki i obsługi sal dydaktycznych” należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21, pok. 110.

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 16.03.2016
Dokument oglądany razy: 666