RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na asystenta w Instytucie Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

 

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:
1. Posiadać stopień naukowy doktora nauk rolniczych.
2. Legitymować się stażem dydaktycznym w charakterze nauczyciela akademickiego oraz wykazać doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu marketingu, badań marketingowych, ekonomiki konsumpcji.
3. Posiadać doświadczenie w promotorstwie prac magisterskich.
4. Legitymować się odpowiednim dorobkiem naukowym potwierdzonym publikacjami (w tym z obszaru prowadzonych zajęć dydaktycznych).
5. Posiadać dobrą znajomość języka obcego (preferowany język angielski).
6. Posiadać doświadczenie we współpracy międzynarodowej (m.in. staże zagraniczne, projekty).
7. Posiadać umiejętność obsługi programów komputerowych (Pakiet MS Office, Statistica).

Osoby przystępujące do konkursu proszone są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Rolniczo- Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21, p. 225, tel. 48 (12) 662-44-24, następujących dokumentów:

1. Podanie o zatrudnienie.
2. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej i podaniem zainteresowań naukowych.
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
4. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora.
5. Wykaz publikacji i inną dokumentację osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej.
6. Kwestionariusz osobowy.
7. Opinię z poprzedniego miejsca pracy lub opinię promotora pracy doktorskiej.

Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu, do złożenia:

• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883
z późn. zm.)”.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 25.02.2016
Dokument oglądany razy: 709