RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO OBSŁUGA FINANSOWO - ADMINISTRACYJNA PROJEKTÓW HORYZONT 2020

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej

 v

1. Wymagane kwalifikacje:
a) wykształcenie wyższe;
b) bardzo dobra znajomość oprogramowania MS Office;
c) znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
d) udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym;
e) znajomość prawnych i organizacyjnych zasad funkcjonowania uczelni wyższej.
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za współpracę z jednostkami UR przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie w ramach programu HORYZONT 2020 oraz innych programów międzynarodowych. Zarządzanie dokumentacją projektową zgodnie
z zatwierdzonymi procedurami administracyjnymi, obsługę techniczno-organizacyjną, opracowywanie pism, procedur i wzorów dokumentów we współpracy z kierownikami projektów oraz administracją UR, monitorowanie, raportowanie, terminowej realizacji zadań w Projektach, monitoring realizacji budżetu projektów, opracowywanie stosownych sprawozdań i raportów z realizacji projektów.
2. Inne wymagania:
a) umiejętności analityczne oraz umiejętność dobrej organizacji pracy;
b) odpowiedzialność i zaangażowanie, dokładność i systematyczność;
c) komunikatywność, samodzielność i umiejętność pracy w zespole.

3. Oferty powinny zawierać:
a) pisemne zgłoszenie udziału w konkursie;
b) CV;
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie dokumentów potwierdzające pożądane doświadczenie w pracy, staż pracy;
d) oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy;
e) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (t. j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 110 poz. 926 z późn. zm.)

Oferty z dopiskiem – Obsługa finansowo - administracyjna projektów HORYZONT 2020 proszę składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ul. Czysta 21, pok. 110 .

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 19.02.2016
Dokument oglądany razy: 894