RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA TECHNICZNEGO DO OBSŁUGI INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

 

Wymagania kwalifikacyjne:
1. Wykształcenie związane z kierunkami informatycznymi,
2. Dobra znajomość obsługi komputera,
3. Dobra znajomość systemów Windows, Linux, Office,
4. Komunikatywna znajomość języka angielskiego,
5. Umiejętność projektowania stron internetowych ,
6. Projektowanie aplikacji komputerowych,

Zadania do wykonania na stanowisku:
1. Pomoc w obsłudze komputerów pracownikom wydziału,
2. Instalacja i wdrażanie nowych aplikacji na komputerach,
3. Utrzymanie sprzętu komputerowego w gotowości do wykorzystania w pracowniach komputerowych i na salach,
4. Nadzór i konserwacja wydziałowej sieci internetowej,
5. Obsługi specjalistycznych programów komputerowych, urządzeń sieciowych i ich oprogramowania,
6. Pomoc w obsłudze administracyjnej wydzialu.

Inne wymagania:
Umiejętność pracy w zespole.

Oferty powinny zawierać:
1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie.
2. CV z aktualną fotografią.
3. Kserokopie potwierdzające wykształcenie, uprawnienia i staż pracy oraz ukończone kursy, szkolenia.
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy.
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs – WIŚiG informatyk „ należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21, pok. 110.

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.

Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 17.02.2016
Dokument oglądany razy: 546