RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Technologii Żywności

 

 
Warunki konkursu:
· stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia,
• doktorat i dorobek naukowy w zakresie przetwórstwa mięsa,
• znajomość metod analitycznych stosowanych w badaniach żywności pochodzenia zwierzęcego,
· bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
· doświadczenie w pracy dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej,
· umiejętność współpracy w zespole badawczym,
· dyspozycyjność,
· odbyty staż przemysłowy trwający co najmniej 1 miesiąc,
• ukończony kurs pedagogiczny
• odbyty staż zagraniczny.
Zainteresowani proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Technologii Żywności, ul. Balicka 122, 30-149 Kraków, pok. 1.31, następujących dokumentów:
· podanie (do JM Rektora UR w Krakowie),
· życiorys,
· odpis dyplomu ukończenia studiów oraz odpis dyplomu doktora,
· opinia kierownika z poprzedniego miejsca pracy i/lub promotora pracy doktorskiej,
· kwestionariusz osobowy,
· wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,
· zaświadczenia o odbytym stażu przemysłowym i kursie pedagogicznym.
Termin składania podań upływa dnia 29 lutego 2016 r.
Rozstrzygnięcie konkursu – marzec 2016
Zatrudnienie na ww. stanowisku nastąpi z dniem 1 października 2016 r.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 15.02.2016
Dokument oglądany razy: 745