RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Inżynierii Rolniczej i Informatyki w Zakładzie Organizacji Produkcji i Informatyki Stosowanej

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

 


Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:

1. posiadać stopień naukowy doktora w obszarze nauk ścisłych lub przyrodniczych, w dyscyplinie fizyka lub biologia;
2. posiadać ukończone studia o kierunku studiów bezpośrednio związanym lub pokrewnym
w dyscyplinie: matematyka, fizyka lub biologia;
3. posiadać przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów z zakresu matematycznego modelowania procesów fizycznych;
4. legitymować się dorobkiem publikacyjnym (preferowane będą prace opublikowane
w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor) z zakresu: matematycznego modelowania wzrostu roślin z uwzględnieniem zagadnień termodynamiki, właściwości mechanicznych i fizycznych roślin;
5. zatrudnienie w Uniwersytecie powinno być podstawowym miejscem pracy;
6. wykazać zamiłowanie i uzdolnienia do pracy naukowej, dydaktycznej i wychowawczej;
7. bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
8. wymagana jest nienaganna postawa etyczno-moralna.

Wykaz potrzebnych dokumentów:
• podanie
• kwestionariusz osobowy
• życiorys
• odpis dyplomu ukończenia studiów
• odpis dyplomu doktorskiego
• opinia przełożonego z dotychczasowego miejsca pracy/opinia promotora
• wykaz publikacji
• dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje

Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:
• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

Dokumenty należy składać
w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
30-149 Kraków, ul. Balicka 116B.
Termin składania podań upływa z dniem 17 lutego 2016 r.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 27.01.2016
Dokument oglądany razy: 799