RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkt naukowo-badawczy w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR – rozród zwierząt

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

 

 

Wymagania kwalifikacyjne:

1. posiadanie stopnia doktora nauk weterynaryjnych
2. specjalizacja z zakresu rozrodu zwierząt w tym rozrodu kotowatych
3. staże odbyte w zagranicznych ośrodkach klinicznych.
4. doświadczenie w pracy naukowej za granicą.
5. aktywność naukową potwierdzoną publikacjami i wystąpieniami na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych.
6. płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
Oferty powinny zawierać:

1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie
2. CV z aktualną fotografią
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora nauk weterynaryjnych)
4. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zmn.).
5. Oświadczenie, że Uniwersytet Rolniczy będzie moim podstawowym miejscem pracy
Oferty proszę składać do dnia 29 stycznia 2016 r. w Dziekanacie Ośrodka Studiów Weterynaryjnych Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków.

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

INSTITUTION: Hugon Kollataj Agriculture University in Krakow
University Center for Veterinary Medicine Jagiellonian University-Agricultural University, 30-059 Krakow, Al. Mickiewicza 24/28
CITY: Krakow
POSITION: Agricultural University associate professor
DISCIPLINE: veterinary medicine
POSTED: January 14, 2016
EXPIRES: January 29, 2016
KEY WORDS: veterinary medicine, animal reproduction, feline reproduction

DESCRIPTION (field, expectations, comments):
The candidate who apply for the position should meet the requirements:
- PhD degree in veterinary medicine
- be specialized in the field of animal reproduction with special focus on feline reproduction
- should demonstrate outstanding potential for scientific work. The successful candidate is expected to high predisposition to do provide scientific research supported by experience
- training in scientific foreign institutions
- fluency in English

Those joining the contest should submit an application form for employment sent to the Director of the University Center for Veterinary Medicine Jagiellonian University-Agricultural University, must be accompanied by:
• application for employment
• cv with a photograph
• an official transcript of PHD degree
• list of peer-reviewed papers and information concerning participation in national and international conferences
• a statement that, in case of successful employment, Hugon Kollataj Agricultural University will be a primary place of work,
• clean criminal record statement.
Deadline for the competition: January 29, 2016


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 14.01.2016
Dokument oglądany razy: 633