RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO – DZIAŁ INFORMATYCZNY STANOWISKO ZWIĄZANE Z TECHNICZĄ OBSŁUGĄ SIECI UCZELNI

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni

 

Wymagania kwalifikacyjne:
1. Ukończone studia wyższe techniczne
2. Minimum 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
3. Dobra znajomość rozwiązań sprzętowych obszarze urządzeń sieciowych firewall, router, switch
4. praktyczna znajomość systemu LINUX (centos, debian, slackware)
5. doświadczenie w administracji usługami: Apache, Postfix, Bind, Samba, Iptables, OpenVPN, MySQL
6. znajomość technologii wirtualizacji (VMware, KVM, Xen, openvz), Umiejętności
7. Komunikatywna znajomość języka angielskiego

Zadania do wykonania na stanowisku:

1. Zarządzanie i administracja serwisami pracującymi na Uczelni
2. Instalacja i wdrażanie nowych aplikacji i modułów systemów informatycznych.
3. Zarządzanie i administracja urządzeniami sieciowymi.
4. Przygotowywanie nowych rozwiązań informatycznych umożliwiających, ułatwiających zarządzanie i promowanie osiągnąć Uczelni.
Oferty powinny zawierać:
1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie.
2. CV z aktualną fotografią.
3. Kserokopie potwierdzające wykształcenie, uprawnienia i staż pracy oraz ukończone kursy, szkolenia.
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy
5. Oświadczenie:
- o pełnej zdolności do czynności prawnych
- korzystanie z pełni praw publicznych
6. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21, pok. 110.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.

Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 13.01.2016
Dokument oglądany razy: 679