RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko pracownika technicznego w Zakładzie Genetyki Hodowli Roślin i Nasiennictwa, IBRiB

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa

 

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:
1. Wykształcenie wyższe – kierunek: biotechnologia
2. Doświadczenie w pracy w laboratorium molekularnym, odbyte praktyki w zagranicznych jednostkach badawczych
3. Znajomość technik biologii molekularnej, w tym techniki Real-Time PCR
4. Obsługa aparatury laboratoryjnej stosowanej w badaniach w zakresie analiz kwasów nukleinowych
5. Znajomość obsługi komputera – MS Windows, MS Office, Statistica.
6. Znajomość języka angielskiego - stopień zaawansowany.
7. Zdolności manualne, dokładność, solidność, systematyczność.

Oferty powinny zawierać:
1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie.
2. CV z aktualną fotografią
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy.
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy.
5. Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 110 poz. 926 z późn. zm.).
Oferty z dopiskiem – Pracownik techniczny w Zakładzie Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa, IBRiB proszę składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ul. Czysta 21, pok. 110 .
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 12.01.2016
Dokument oglądany razy: 954