RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko pracownika technicznego w Instytucie Inżynierii Rolniczej i Informatyki

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

 

Wymagania kwalifikacyjne:
1. Wykształcenie wyższe
2. Znajomość zasad funkcjonowania szkoły wyższej,
3. Znajomość obsługi komputera - programów pakietu Office i obsługi innych urządzeń biurowych.
4. Umiejętność pisania i redagowania pism,
5. Znajomość języka angielskiego
Wymagane cechy:
• komunikatywność i zdolność analitycznego myślenia,
• samodzielność i wysokie poczucie odpowiedzialności,
• dokładność, systematyczność, rzetelność,
• umiejętność pracy w zespole,
• zdolność szybkiego uczenia się,
• wysoka kultura osobista, w tym komunikatywność i umiejętność współpracy z ludźmi. • odpowiedzialność za powierzone zadania.
Oferty powinny zawierać:
1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie.
2. CV z aktualną fotografią.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i staż pracy oraz ukończone kursy, szkolenia.
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy.
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach z dopiskiem „konkurs na stanowisko pracownika technicznego w Instytucie Inżynierii Rolniczej i Informatyki” należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21, pok. 110.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 22.12.2015
Dokument oglądany razy: 1177