RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR – choroby wewnętrzne zwierząt gospodarskich

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

 
Wymagania kwalifikacyjne:
1. Posiadanie stopnia doktora nauk weterynaryjnych
2. Doświadczenie w pracy klinicznej ze zwierzętami gospodarskimi, szczególnie z bydłem
3. Przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu chorób wewnętrznych zwierząt gospodarskich, w tym chorób bydła oraz prowadzenia badań naukowych
4. Posiadanie dorobku naukowego z tego zakresu jak również wskazane jest doświadczenie praktyczne w tych obszarach. Od kandydata oczekuje się predyspozycji pedagogicznych do prowadzenia zajęć dydaktycznych, popartych odpowiednim doświadczeniem.
Oferty powinny zawierać:
1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie
2. CV z aktualną fotografią
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora nauk weterynaryjnych)
4. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zmn.)
5. Oświadczenie, że Uniwersytet Rolniczy będzie moim podstawowym miejscem pracy. Oferty należy składać w Dziekanacie Ośrodka Studiów Weterynaryjnych Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Rolniczego, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

Institution: Hugon Kollataj Agriculture University in Krakow; University Center for Veterinary Medicine Jagiellonian University-Agricultural University, 30-059 Krakow, Al. Mickiewicza 24/28
1. City: Krakow
2. Position: Assistant Professor of the Agricultural University
3. Discipline: Veterinary Medicine; Internal diseases of the large animals (cattle)
4. Posted: December 22, 2015
5. Expires: January 12, 2016
6. Key words: Veterinary Medicine; Internal diseases of large animals
Description (field, expectations, comments)
The candidates who apply for the position should meet the following conditions:
1. PhD degree in the field of veterinary medicine
2. Clinical and practical experience with large animals (cattle)
3. Experience with lectures in the field of large animals internal diseases and carrying out research investigations
The application form for employment should be sent to the Director of the University Center for Veterinary Medicine Jagiellonian University – Agricultural University with the following attachments:
1. Application for employment
2. CV with a photograph
3. Official copy of PhD degree
4. List of peer-reviewed papers and information concerning attending in national and international conferences
5. Statement that, in case of successful employment, Hugon Kollataj Agricultural University will be a primary place of work
Deadline for the competition: January 12, 2016

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 22.12.2015
Dokument oglądany razy: 685