RSS
A A A
SmodBIP

Konkursu na stanowisko techniczne w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR – Instytut Nauk Weterynaryjnych

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

 

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

a. Tytułu zawodowy technika weterynarii
b. Doświadczenia w pracy ze zwierzętami
c. Odporności psychofizycznej w pracy ze zwłokami różnych gatunków zwierząt
d. Umiejętności pracy w zespole
e. Dyspozycyjność, solidność i mobilność
f. Umiejętność wykonywania podstawowych procedur weterynaryjnych (podawanie leków, opatrywanie ran, pobieranie materiału do badań)
g. Znajomość weterynaryjnych procedur sanitarno-higienicznych
h. Dokładność, systematyczność, samodzielność
i. Prawo jazdy kategorii B

Oferty powinny zawierać:
1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie
2. CV z aktualną fotografią
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, staż pracy, kursy, szkolenia
4. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zmn.).
5. Oświadczenie, że Uniwersytet Rolniczy będzie podstawowym miejscem pracy.

Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach z dopiskiem „konkurs na stanowisko pracownika technicznego w UCMW UJ-UR” należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21, pok. 110.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 15.12.2015
Dokument oglądany razy: 795