RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIEKANACIE WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

 

Wymagania kwalifikacyjne:
• wykształcenie wyższe;
• znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego;
• umiejętność biegłej obsługi komputera (korzystanie z Internetu, typowe oprogramowanie biurowe);
• doświadczenie w pracy związanej z obsługą studenta oraz znajomość Uczelnianych Systemów Obsługi Studentów będzie dodatkowym atutem;

Wymagane cechy:
• komunikatywność i zdolność analitycznego myślenia,
• samodzielność i wysokie poczucie odpowiedzialności,
• dokładność, systematyczność, rzetelność,
• umiejętność pracy w zespole,
• zdolność szybkiego uczenia się,
• wysoka kultura osobista, w tym komunikatywność i umiejętność współpracy z ludźmi.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Prowadzenie całokształtu spraw związanych ze studiami stacjonarnymi i niestacjonarnymi pierwszego i drugiego stopnia, prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów z możliwością rozszerzenia o dodatkowe prace administracyjne wg poleceń kierownika dziekanatu, współpraca z jednostkami wydziałowymi i międzywydziałowi w zakresie informacji o studentach.
Oferty powinny zawierać:
• pisemne zgłoszenie udziału w konkursie,
• CV z aktualną fotografią,
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy,
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz innych dodatkowych dokumentów potwierdzających nabyte umiejętności,
• oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy,
• oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21 pok. 110. z dopiskiem na kopercie
„ Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji”

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 14.12.2015
Dokument oglądany razy: 1094