RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA TECHNICZNEGO DS. OBSŁUGI HALI SPORTOWEJ W STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

 

Wymagania kwalifikacyjne:
1. Wykształcenie minimum średnie,
2. Podstawowa znajomość obsługi komputera
3. Podstawowa znajomość spraw związanych z obsługa hali sportowej /obsługa systemu wentylacji
i sterowania oświetleniem
4. Podstawowa znajomość spraw związanych z funkcjonowaniem szkoły wyższej

Inne wymagania:
- Komunikatywność, samodzielność,
- Odpowiedzialność i zaangażowanie, dokładność, systematyczność,
- Umiejętność pracy w zespole
- Umiejętność obsługi maszyn czyszczących
Zadania do wykonywania na stanowisku:
1.Obsługa grup wynajmujących halę sportową
2.Obsługa systemu wentylacji, oświetlenia, sterowania kotarami i tablicami do koszykówki
3. Utrzymywanie czystości w hali, pomieszczeniach administracyjnych, węzłach sanitarnych i terenach do niej przyległych
4. Prowadzenie drobnych napraw, remontów i innych prac zleconych dla zabezpieczenia aktualnych potrzeb związanych z eksploatacją hali sportowej.
Oferty powinny zawierać:
1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie,
2. CV z aktualną fotografią,
3. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy, kursy, szkolenia
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy,
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21 pok. 110. z dopiskiem na kopercie „ Konkurs na stanowisko techniczne w SWF”
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie nieodebrane dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 08.12.2015
Dokument oglądany razy: 622