RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA TECHNICZNEGO W KATEDRZE GEODEZJI

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

 

Wymagania kwalifikacyjne:
• wykształcenie minimum średnie kierunkowe – absolwent Technikum Geodezyjnego lub ukończone studia wyższe na kierunku Geodezja i Kartografia,
• dobra znajomość instrumentów geodezyjnych,
• znajomość oprogramowania biurowego, elektronicznego obiegu dokumentów,
a także oprogramowań do budowania stron internetowych.
• znajomość programów typu CAD (np. Microstation),
• znajomość specyfiki pracy w Katedrze Geodezji,
• znajomość terminologii zawodowej niezbędnej do tworzenia dokumentacji związanej
z pracą w Katedrze Geodezji,
• posiadanie prawa jazdy i umiejętność sprawnego poruszania się po Krakowie.

Wymagane cechy:
• komunikatywność,
• samodzielność oraz bardzo dobra organizacja czasu pracy,
• zaangażowanie i otwartość na nowe wyzwania,
• zdolności komunikacyjne i wysoka kultura osobista oraz umiejętność współpracy w zespole,
• odpowiedzialność za powierzone zadania.


Oferty powinny zawierać:
• pisemne zgłoszenie udziału w konkursie,
• CV z aktualną fotografią,
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz innych dodatkowych dokumentów potwierdzających nabyte umiejętności,
• oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy,
• oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 888 z późn. zm.)

Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków ul. Czysta 21, pok. 110 z dopiskiem na kopercie „ Konkurs na stanowisko techniczne w Katedrze Geodezji”

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.

Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 01.12.2015
Dokument oglądany razy: 751