RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko pracownika naukowo-technicznego w celu zatrudnienia w Ośrodku Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR.

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

 

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

1. wykształcenie wyższe - magisterskie, o profilu przyrodniczym (biologia,
biotechnologia, zootechnika)
2. dobra znajomość pakietu MS Office oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
3. doskonała organizacja pracy, kreatywność i pomysłowość
4. doświadczenie pracy na stanowisku administracyjnym w zakładach/gabinetach opieki medycznej lub weterynaryjnej
5. wysoka kultura osobista, w tym komunikatywność i umiejętność współpracy z ludźmi,
6. komunikatywna znajomość języka angielskiego
7. prawo jazdy kat. B
8. znajomość prawnych i organizacyjnych zasad funkcjonowania szkoły wyższej.
znajomość: ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz.U.z 2012r.poz.572 z późn.zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013, poz. 267)

Oferty powinny zawierać:
1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie
2. CV z aktualną fotografią
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (odpis dyplomu nadania tytułu magistra/magistra inżyniera).
4. Udokumentowanie doświadczenie w pracy na stanowisku administracyjnym w zakładach/gabinetach opieki medycznej lub weterynaryjnej
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zmn.).
6. Oświadczenie, że Uniwersytet Rolniczy będzie podstawowym miejscem pracy

Oferty proszę składać w Dziale Spraw Pracowniczych UR, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 12.10.2015
Dokument oglądany razy: 1290