RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Polityki Społecznej i Doradztwa Instytutu Ekonomiczno-Społecznego

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:

1. Posiadać wykształcenie wyższe ekonomiczno-rolnicze.
2. Posiadać tytuł doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk ekonomicznych (dyscyplinie ekonomii).
3. Posiadać ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami.
4. Posiadać ukończony kurs kwalifikacyjny pedagogiczny.
5. Posiadać kwalifikacje doradcy rolniczego aktualizowane szkoleniami uzupełniającymi.
6. Wykazywać się dobrą znajomością języka angielskiego.
7. Posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu:
 zarządzania projektami,
 polityki rolnej i strukturalnej Unii Europejskiej,
 doradztwa w agrobiznesie,
 agroturystyki.
8. Brać udział w projektach badawczych, krajowych i międzynarodowych.
9. Brać udział w projektach szkoleniowych kierowanych do rolników.
10. Posiadać umiejętność prowadzenia badań naukowych potwierdzoną publikacjami
i czynnym udziałem w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.
11. Posiadać umiejętność obsługi programów komputerowych: pakietu Microsoft Office, Statistica.

Osoby przystępujące do konkursu proszone są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Rolniczo – Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, p. 225, Tel. 48 (12) 662-44-24, następujących dokumentów:

1. Podanie o zatrudnienie.
2. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej i podaniem zainteresowań naukowych.
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
4. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora.
5. Wykaz publikacji i inną dokumentację osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej.
6. Kwestionariusz osobowy.
7. Opinię dotychczasowego pracodawcy.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Dyrektora Instytutu Ekonomiczno-Społecznego, tel. (012) 662 - 43 - 54, e-mail: ies@ur.krakow.pl
Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:
• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 09.10.2015
Dokument oglądany razy: 503