RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO REDAKTORA W WYDAWNICTWIE UNIWERSYTETU ROLNICZEGO im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej

 

 

Wymagania kwalifikacyjne:
1. Wykształcenie wyższe o profilu humanistycznym (filologia polska lub edytorstwo).
Przynajmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie w branży wydawniczej obejmujące w szczególności: umiejętność opracowania redakcyjnego i korekty publikacji naukowych, znajomość zagadnień z zakresu składu i poligrafii.
2. Biegła znajomość pakietu Office do edycji tekstów oraz podstaw obsługi programów do składu i obróbki graficznej.
3. Dobra znajomość języka angielskiego.

Dodatkowe wymagania:
1. Umiejętność pracy w zespole, doświadczenie we współpracy z autorami
i podwykonawcami.
2. Komunikatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy.
3. Odpowiedzialność i zaangażowanie, dokładność i systematyczność.


Oferty powinny zawierać:
1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie.
2. CV z aktualną fotografią.
3. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, staż pracy oraz ukończone kursy i szkolenia.
4. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883 z późn. zm.).

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków ul. Czysta 21, pok. 110.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia.

Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 06.10.2015
Dokument oglądany razy: 680