RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w ZAKŁADZIE BIOCHEMII IBRiB

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa

 
Wymagania kwalifikacyjne:
 wykształcenie wyższe z zakresu biologii, biotechnologii, biochemii lub dziedzin pokrewnych, w tym udokumentowane wykształcenie – odbyte kursy, szkolenia, uzyskane certyfikaty bądź specjalności z zakresu biotechnologii i mikrobiologii środowiskowej, biochemii, analizy instrumentalnej
 udokumentowany dorobek naukowy potwierdzający aktywność naukowo-badawczą, praktykę laboratoryjną oraz zainteresowania naukowe w zakresie szeroko rozumianej biotechnologii, mikrobiologii środowiskowej i przemysłowej oraz biochemii
 doświadczenie w organizacji pracy laboratorium biologicznego
 doświadczenie w praktyce laboratoryjnej w zakresie metod i technik mikrobiologicznych, biologii molekularnej, biochemii i biotechnologii – prowadzenie hodowli drobnoustrojów pro- i eukariotycznych, praca z biofermentorami, przygotowanie materiałów i praca w warunkach jałowych, obsługa autoklawu, przygotowanie podstawowych odczynników (pożywek, buforów), znajomość technik elektroforetycznych, mikroskopowych, PCR, metod frakcjonowania białek, analizy aktywności enzymatycznej, wykonywanie rutynowych testów biochemicznych, enzymatycznych oraz mikrobiologicznych, w tym diagnostyka drobnoustrojów
 biegłość w obliczeniach chemicznych/biochemicznych
 doświadczenie w pracy dydaktycznej,
 biegła znajomość języka angielskiego,
 umiejętność obsługi oprogramowania biurowego (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne), statystycznego, graficznego, umiejętność edycji i obróbki obrazu (fotografie, digitalizacja i analiza żeli elektroforetycznych)
 dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, elastyczny czas pracy określony specyfiką obowiązków naukowych i dydaktycznych
Oferty (w dwóch egzemplarzach) powinny zawierać:
• podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora UR),
• CV z podaniem zainteresowań naukowych,
• informację o dorobku naukowym i doświadczeniu dydaktycznym,
• odpisy dyplomów • wykaz prac opublikowanych,
• kwestionariusz osobowy.
Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:
• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.

Dokumenty proszę składać w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa przy al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, tel. 48 (12) 662-52-69 do 15 października 2015.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20.10. 2015 roku.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 24.09.2015
Dokument oglądany razy: 1373