RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO DS. TANSFERU TECHNOLOGII

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej

 

 

Wymagania kwalifikacyjne:
1. Wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze lub ekonomiczne
2. Znajomość zagadnień związanych z tematyką transferu technologii oraz ochrony własności intelektualnej
3. Znajomość regulacji prawnych niezbędnych przy realizacji procesu transferu technologii i ochrony własności intelektualnej
4. Biegła znajomość języka angielskiego
5. Znajomość obsługi komputera - programów pakietu Office i obsługi innych urządzeń biurowych.

Wymagania pożądane:
1. Znajomość zasad komercjalizacji wyników badań lub prac rozwojowych.
2. Staż pracy min. 1 rok.

Inne wymagania:
Zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętność dobrej organizacji pracy, odporność na stres, samodzielność i poczucie odpowiedzialności, dokładność, systematyczność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność.

3. Oferty powinny zawierać:
a) pisemne zgłoszenie udziału w konkursie;
b) CV;
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy;
d) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (t. j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 110 poz. 926 z późn. zm.)
Oferty z dopiskiem – Pracownik administracyjny ds. transferu technologii proszę składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ul. Czysta 21, pok. 110.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania. Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 24.09.2015
Dokument oglądany razy: 1238