RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Instytutu Ekonomiczno-Społecznego

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

 

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:
1. Posiadać wykształcenie wyższe ekonomiczno-rolnicze.
2. Posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii.
3. Posiadać staże w krajowych oraz zagranicznych ośrodkach naukowo-badawczych.
4. Posiadać kwalifikacje pedagogiczne oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu:
 ekonomii i teorii gospodarki rynkowej,
 ekonomiki rolnictwa i środowiska,
 polityki rolnej i strukturalnej Unii Europejskiej,
 doradztwa rolniczego.
5. Posiadać umiejętność prowadzenia badań naukowych potwierdzoną publikacjami
i czynnym udziałem w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.
6. Kierować lub brać udział w projektach badawczych, w tym projektach międzynarodowych.
7. Wykazywać się dobrą znajomością języka angielskiego.
8. Posiadać kwalifikacje doradcy rolniczego oraz brać udział w projektach szkoleniowych kierowanych do rolników.
9. Posiadać umiejętność obsługi programów komputerowych: pakietu Microsoft Office, Statistica, programów księgowych oraz korzystania z baz danych statystycznych.

Zainteresowani proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, 31 - 120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, p. 225, tel. 48 (012) 662 – 44 - 24, następujących dokumentów:
1. Podanie o zatrudnienie.
2. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej i podaniem zainteresowań naukowych,
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
4. Potwierdzenie nadania stopnia naukowego doktora.
5. Wykaz publikacji i inna dokumentacja osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej.
6. Kwestionariusz osobowy.
7. Opinię dotychczasowego pracodawcy.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Dyrektora Instytutu Ekonomiczno
- Społecznego, tel. (012) 662-43-54, e-mail: ies@ur.krakow.pl
Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:
• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,

• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 07.09.2015
Dokument oglądany razy: 629