RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej

 
Wymagania kwalifikacyjne:

1. Dyplom lekarza weterynarii
2. Aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
3. Dobra znajomość języka obcego potwierdzona certyfikatem
4. Predyspozycje do pracy klinicznej i naukowo-dydaktycznej
5. wykaz publikacji i uczestnictwa w konferencjach/ stażach
6. zainteresowanie diagnostyka kliniczną

Oferty powinny zawierać:

1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie
2. CV z aktualną fotografią
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje wymienione powyżej
4. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zmn.).
5. Oświadczenie, że Uniwersytet Rolniczy będzie moim podstawowym miejscem pracy

Oferty proszę składać w Dziekanacie Ośrodka Studiów Weterynaryjnych Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków do dnia 15 września 2015 roku.

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
INSTITUTION: Hugon Kollataj Agriculture University in Krakow University Center for Veterinary Medicine Jagiellonian University-Agricultural University, 30-059 Krakow, Al. Mickiewicza 24/28
CITY: Krakow
POSITION: Agricultural University research associate
DISCIPLINE: veterinary medicine
POSTED: September 03, 2015
EXPIRES: September 15, 2015
KEY WORDS: veterinary medicine, laboratory diagnostics, internal diseases
DESCRIPTION (field, expectations, comments):
The candidate who apply for the position should meet the requirements:
- PhD degree in veterinary medicine
- be specialized in the field of animal diagnostics, internal diseases
- should demonstrate potential for teaching.

The successful candidate is expected to high predisposition to teach classes, supported by experience.
- should be prepared to: lead classes in the field of internal diseases abd laboratory diagnostics , and conduct scientific research
- speak and write fluently in English
- be available for duties

Those joining the contest should submit an application form for employment sent to the Director of the University Center for Veterinary Medicine Jagiellonian University-Agricultural University, must be accompanied by:
• application for employment
• cv with a photograph
• an official transcript for the terminal degree
• list of papers published before and after receiving the terminal degree - information concerning participation in national and international conferences
• a statement that, in case of successful employment, Hugon Kollataj Agricultural University will be a primary place of work,
• clean criminal record statement.
Deadline for the competition: September 15, 2015


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 03.09.2015
Dokument oglądany razy: 681