RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO DZIAŁ INFORMATYCZNY - STANOWISKO PRACOWNIKA POMOCY UŻYTKOWNIKOM KOMUTERÓW

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni

Wymagania kwalifikacyjne:
1. Wykształcenie związane z kierunkami informatycznymi
2. Dobra znajomość obsługi komputera,
3. Dobra znajomość systemów Windows, Linux
4. Znajomość MS Office, ESET Antywirus
5. Komunikatywna znajomość języka angielskiego

Zadania do wykonania na stanowisku:

1. Pomoc w obsłudze komputerów pracownikom uczelni
2. Instalacja i wdrażanie nowych aplikacji na komputerach.


Inne wymagania:
Umiejętność pracy w zespole

Oferty powinny zawierać:
1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie.
2. CV z aktualną fotografią.
3. Kserokopie potwierdzające wykształcenie, uprawnienia i staż pracy oraz ukończone kursy, szkolenia.
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy.
5. Oświadczenie:
- o pełnej zdolności do czynności prawnych
- korzystanie z pełni praw publicznych
6. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21, pok. 110.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Wojciech Dyrek
Publikacja dnia: 27.08.2015
Dokument oglądany razy: 2597