RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR - anatomia zwierząt

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej

Wymagania kwalifikacyjne:
1. Posiadanie stopnia doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych
2. Udokumentowane:
- publikacje z zakresu anatomii zwierząt przed i po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych
3. Wymagania:
- znajomość metod i technik preparacji anatomicznej
- zamiłowanie i predyspozycje do badań anatomicznych
- znajomość języka angielskiego
- dyspozycyjność

Oferty powinny zawierać:

1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie
2. CV z aktualną fotografią
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych)
4. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zmn.).
5. Oświadczenie, że Uniwersytet Rolniczy będzie moim podstawowym miejscem pracy
Oferty proszę składać w Dziekanacie Ośrodka Studiów Weterynaryjnych Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków.

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

INSTITUTION:  Hugon Kollataj Agriculture University in Krakow, University Center for Veterinary Medicine Jagiellonian University-Agricultural University, 30-059 Krakow, Al. Mickiewicza 24/28
CITY: Krakow
POSITION: Agricultural University research associate
DISCIPLINE: veterinary medicine - animal anatomy
POSTED: August 25, 2015
EXPIRES: September 4, 2015
KEY WORDS: veterinary medicine, anatomy, topographic anatomy

DESCRIPTION (field, expectations, comments):
The candidate who apply for the position should meet the requirements:
- associate professor degree in veterinary medicine
- be specialized in the field of animal anatomy
- should demonstrate scientific potential and predisposition for teaching and  

The successful candidate is expected to have a high predisposition to teach classes, supported by experience.
- should be prepared to: lead classes in the field of animals' anatomy, and conduct scientific research
- speak and write fluently in English
- be available for duties

Those joining the contest should submit an application form for employment sent to the Director of the University Center for Veterinary Medicine Jagiellonian University-Agricultural University, must be accompanied by:

  • application for employment
  • cv with a photograph
  • an official transcript for the terminal degree (associate professor degree)
  • list of papers published before and after receiving the terminal degree - information concerning participation in national and international conferences
  • a statement that, in case of successful employment, Hugon Kollataj Agricultural University will be a primary place of work,
  • clean criminal record statement.

Deadline for the competition: September 4, 2015

Opublikował: Wojciech Dyrek
Publikacja dnia: 25.08.2015
Dokument oglądany razy: 529