RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Inżynierii Rolniczej i Informatyki w Zakładzie Infrastruktury Technicznej i Ekoenergetyki

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

 

 


Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:
1. posiadać stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie energetyka lub metalurgia,
2. przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów: teoria i technika spalania, urządzenia energetyki konwencjonalnej i niekonwencjonalnej, układy kogeneracyjne i magazynowanie energii,
3. legitymować się dorobkiem z zakresu termicznego utylizowania odpadów, efektów powstałych podczas spalania bezpośredniego, pirolizy i zgazowywania paliw w tym również biomasy,
4. posiadać udokumentowany udział w badaniach naukowych (badania statutowe, granty),
5. zatrudnienie w Uniwersytecie powinno być podstawowym miejscem pracy,
6. wykazać zamiłowanie i uzdolnienia do pracy naukowej, dydaktycznej i wychowawczej,
7. wymagana jest nienaganna postawa etyczno-moralna,
8. znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Wykaz potrzebnych dokumentów:
• podanie
• kwestionariusz osobowy
• życiorys
• odpis dyplomu ukończenia studiów
• odpis dyplomu doktorskiego
• opinia przełożonego z dotychczasowego miejsca pracy
• wykaz publikacji

Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:
• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

Dokumenty należy składać
w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
30-149 Kraków, ul. Balicka 116B.


Termin składania podań upływa z dniem 11 września 2015 r.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 24.08.2015
Dokument oglądany razy: 625