RSS
A A A
SmodBIP

Starszy technik w Zakładzie Genetyki Hodowli Roślin i Nasiennictwa, IBRiB

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa

Wymagania kwalifikacyjne:

1. Wykształcenie wyższe – kierunek: Ogrodnictwo
2. Znajomość zagadnień dotyczących roślinnych kultur in vitro
3. Praktyczna znajomość technik badawczych wykorzystywanych w kulturach in vitro
4. Doświadczenie (min. 3-letnie) w zakresie roślinnych kultur komórkowych i tkankowych;
5. Znajomość podstawowych technik biologii molekularnej
6. Obsługa aparatury laboratoryjnej stosowanej w badaniach w zakresie kultur in vitro i analiz DNA.
7. Znajomość obsługi komputera – MS Windows, MS Office, Statistica.
8. Znajomość języka angielskiego - stopień zaawansowany.
9. Zdolności manualne, dokładność, solidność, systematyczność.

Oferty powinny zawierać:
a) pisemne zgłoszenie udziału w konkursie;
b) CV;
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy;
d) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 110 poz. 926 z późn. zm.)

Oferty z dopiskiem – Pracownik techniczny w Zakładzie Genetyki Hodowli Roślin i Nasiennictwa, IBRiB proszę składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ul. Czysta 21, pok. 110 .
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego
i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania. Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Wojciech Dyrek
Publikacja dnia: 03.08.2015
Dokument oglądany razy: 685