RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko stanowisko adiunkta w Katedrze Dendrologii i Architektury Krajobrazu

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:
• spełniają wymogi określone w art.121 ust.3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. nr 164 poz.1365 z późniejszymi zmianami),
• posiadają stopień doktora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa.
• posiadają dorobek badawczy z zakresu terenów zieleni i dendrologii stosowanej.
• posiadają doświadczenie pozaakademickie z zakresu projektowania terenów zieleni.
• posiadają dobrą znajomość programów AutoCAD; AutoCAD-3D; Photoshop CC; Corel Draw X7; SketchUP,
• posiadają umiejętność obsługi programu do projektowania DATAflor, LandXpert
• posiadają ukończony kurs pedagogiczny i doświadczenie dydaktyczne w zakresie Dendrologii i projektowania terenów z wykorzystaniem programów AutoCAD, SketchUP, 3ds Max, oraz kosztorysowania prac związanych z budową terenów Zieleni.
• posiadają zdolności organizacyjne i umiejętność pracy w zespole.
• posiadają biegłą znajomością języka obcego.
• potraktują Uniwersytet Rolniczy w Krakowie jako podstawowe miejsce zatrudnienia.
1. Podanie o zatrudnienie
2. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej i podaniem zainteresowań naukowych.
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
4. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych.
5. Wykaz publikacji i inną dokumentację osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej.
6. Kwestionariusz osobowy.
7. Opinię z poprzedniego miejsca pracy.
Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:
• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 24.07.2015
Dokument oglądany razy: 747