RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA DS. OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ W RAMACH PROJEKTU „ERA INŻYNIERA – PEWNA LOKATA NA PRZYSZŁOŚĆ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, poddział

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej

 

1. Wymagane kwalifikacje:
a) wykształcenie wyższe;
b) doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL;
c) bardzo dobra znajomość oprogramowania MS Office;
d) znajomość zasad finansowania projektów dla uczelni wyższych;
e) umiejętność prowadzenia dokumentacji administracyjnej projektu finansowanego z EFS;
f) bardzo dobra znajomość j. angielskiego potwierdzona certyfikatem.

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zarządzanie dokumentacją projektową zgodnie z zatwierdzonymi procedurami administracyjnymi, współpracę z kierownikiem i koordynatorami oraz administracją UR, monitorowanie, raportowanie, kontrolę terminowej realizacji zadań w Projekcie, monitoring rezultatów i wskaźników, ewaluację, sporządzanie i aktualizację PEFS, a także prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dla osób niepełnosprawnych.
2. Inne wymagania:
a) odpowiedzialność i zaangażowanie, dokładność i systematyczność;
b) komunikatywność, samodzielność i umiejętność pracy w zespole;
3. Oferty powinny zawierać:
a) pisemne zgłoszenie udziału w konkursie;
b) CV;
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy;
d) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (t. j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 110 poz. 926 z późn. zm.)
Oferty z dopiskiem – Pracownik ds. obsługi administracyjnej w ramach Projektu „Era inżyniera –pewna lokata na przyszłość” proszę składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ul. Czysta 21, pok. 110 .
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 08.07.2015
Dokument oglądany razy: 972