RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

 
Warunki konkursu (oprócz sprecyzowanych w Zarządzeniu Nr 3/2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołatają w Krakowie z dnia 1 lutego 2015 r.):
• Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia
• Doktorat i dorobek naukowy z zakresu przetwórstwa grzybów jadalnych
• Doświadczenie w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
• Umiejętność pracy w zespole poparta udziałem w projektach badawczych
• Ukończony kurs pedagogiczny
• Odbyty staż przemysłowy w zakresie przetwórstwa żywności trwający co najmniej 1 miesiąc
• Odbyty staż naukowy krajowy lub zagraniczny
• Doświadczenie w analityce składników żywności
Zainteresowani proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Technologii Żywności, ul. Balicka 122, 30-149 Kraków, pok. 1.31, następujących dokumentów:
· podanie (do JM Rektora UR w Krakowie),
· życiorys,
· odpis dyplomu ukończenia studiów oraz odpis dyplomu doktora,
· opinia kierownika z poprzedniego miejsca pracy i/lub promotora pracy doktorskiej,
· kwestionariusz osobowy,
· wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,
· zaświadczenia o odbytym stażu przemysłowym i kursie pedagogicznym.

Termin składania podań upływa dnia 10 lipca 2015 roku
Rozstrzygnięcie konkursu – lipiec 2015
Zatrudnienie na ww. stanowisku nastąpi z dniem 1 października 2015 r.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 30.06.2015
Dokument oglądany razy: 642