RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA DS. OBSŁUGI ADMINISTRACYJNO – FINANSOWEJ PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU BADAŃ STOSOWANYCH

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej

 
Data rozstrzygnięcia: 26.06.2015 r.

Organizator: Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej
1. Wymagane kwalifikacje:
a) wykształcenie wyższe;
b) min. 2-letnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych
c) bardzo dobra znajomość oprogramowania MS Office;
d) znajomość zasad finansowania projektów dla uczelni wyższych;
e) umiejętność prowadzenia dokumentacji administracyjnej i finansowej projektu finansowanego z Programu Badań Stosowanych
f) umiejętność sporządzania wniosków o płatność oraz raportów okresowych z realizacji projektów dofinansowanych w ramach Programu Badań Stosowanych
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zarządzanie dokumentacją projektową zgodnie z zatwierdzonymi procedurami administracyjnymi, współpracę z kierownikami i koordynatorami, kadrą naukową oraz administracją UR, a także z partnerami realizowanych projektów, monitorowanie, raportowanie, kontrolę terminowej realizacji zadań w Projektach, kontrolę wydatków, sporządzanie wniosków o płatność oraz rocznych raportów finansowych z realizacji projektów.
2. Inne wymagania:
a) odpowiedzialność i zaangażowanie, dokładność i systematyczność;
b) komunikatywność, samodzielność i umiejętność pracy w zespole;
3. Oferty powinny zawierać:
a) pisemne zgłoszenie udziału w konkursie;
b) CV;
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy;
d) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (t. j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 110 poz. 926 z późn. zm.)
Oferty z dopiskiem – Pracownik ds. ds. obsługi administracyjno – finansowej projektów realizowanych w ramach Programu Badań Stosowanych dofinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju” proszę składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ul. Czysta 21, pok. 110 .
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 18.06.2015
Dokument oglądany razy: 781