RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Biotechnologii Żywności

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Technologii Żywności

 
w KATEDRZE BIOTECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
Warunki konkursu (oprócz sprecyzowanych w Zarządzeniu Nr 3/2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołatają w Krakowie z dnia 1 lutego 2015 r.):
• Stopień doktora nauk rolniczych lub przyrodniczych
• Zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
• Samodzielność i umiejętność planowania zadań badawczych
• Doświadczenie w pisaniu publikacji naukowych
• Doświadczenie w pracy z hodowlami komórek mikroorganizmów
• Doświadczenie w technikach analizy aktywności enzymów
• Opanowane metody analizy statystycznej danych
• Umiejętność pracy w zespole badawczym
• Dobra znajomość języka angielskiego
• Dobra znajomość pakietu Microsoft Office i podstaw tworzenia stron internetowych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. nr. 164, poz. 1365 z późn. zmianami)
Zainteresowani proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Technologii Żywności UR: ul. Balicka 122, 30-149 Kraków, p.1,31 następujących dokumentów :
• podanie ( JM Rektora UR w Krakowie)
• życiorys
• odpis dyplomu ukończenia studiów oraz odpis dyplomu doktora
• opinia kierownika z poprzedniego miejsca pracy i/lub promotora pracy doktorskiej
• kwestionariusz osobowy
• wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Katedry
prof. dr hab. inż. Krzysztofa Żyły tel:12/662-47-94 (k.zyla@ur.krakow.pl)

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy.

Termin składania podań upływa dnia: 26-06-2015
Rozstrzygnięcie konkursu lipiec 2015

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 10.06.2015
Dokument oglądany razy: 1222