RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA TECHNICZNEGO W KATEDRZE ANALIZY I OCENY JAGOŚCI ŻYWNOŚCI

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Technologii Żywności

 

 

Wymagane kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe,
• umiejętność obsługi podstawowych urządzeń laboratoryjnych i biurowych, komputera – znajomość pakietu Microsoft Office, Internet i obsługa urządzeń biurowych,
• znajomość języka angielskiego,
• umiejętność pisania i redagowania pism,
• znajomość zasad funkcjonowania szkoły wyższej.
Inne wymagania:
• umiejętności organizacyjne,
• komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
• dokładność, systematyczność, rzetelność, sumienność,
• samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność.

Oferty powinny zawierać:
1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie.
2. CV z aktualną fotografią.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i staż pracy oraz ukończone kursy, szkolenia.
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy.
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach z dopiskiem „konkurs na stanowisko pracownika technicznego w Katedrze Analizy i Oceny jakości Żywności” należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21, pok. 110.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.

Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 08.06.2015
Dokument oglądany razy: 1371