RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym konkursie została skasowana: 03.11.2011 z powodu:

x

Konkurs na stanowisko pracownika technicznego w Katedrze Technologii Węglowodanów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

usunięty

Organizator: Dziekan Wydziału Technologii Żywności

 

Wymagania kwalifikacyjne:
1. wykształcenie wyższe, w zakresie technologii żywności lub średnie chemiczne
2. odbyty staż w laboratorium (minimum 6 miesięcy)
3. umiejętność wykonywania analiz chemicznych surowców i produktów żywnościowych
4. dobra znajomość obsługi komputera.

Inne wymagania:
• znajomość języka angielskiego (w stopniu podstawowym)
• dokładność, solidność, systematyczność
• dyspozycyjność

Oferty powinny zawierać:
1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie.
2. CV z aktualną fotografią.
3. Kserokopie potwierdzające wykształcenie, uprawnienia i staż pracy oraz ukończone kursy, szkolenia.
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy
5. Oświadczenie:
- o pełnej zdolności do czynności prawnych
- korzystanie z pełni praw publicznych
6. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21, pok. 110.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.

Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 03.11.2011
Dokument oglądany razy: 2190
 
Wersja do druku