RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Żywienia Człowieka

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Technologii Żywności

 
w Katedrze Żywienia Człowieka
Warunki konkursu:
• Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia
• Doktorat i dorobek naukowy w zakresie nutrigenomiki
• Znajomość technik biologii molekularnej, w tym RTqPCR i Western blot
• Umiejętność prowadzenia i wykorzystania hodowli komórkowych do badań z zakresu toksykologii żywności oraz nutrigenomiki
• Doświadczenie w pracy dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej
• Umiejętność pracy w zespole poparta udziałem w projektach naukowych
• Ukończony kurs pedagogiczny
• Znajomość języka angielskiego
• Odbyty staż przemysłowy trwający co najmniej 1 miesiąc
• Odbyty dydaktyczny lub naukowy staż zagraniczny trwający co najmniej 1 miesiąc
• Uprawnienia diagnosty laboratoryjnego
• Uzupełniający atut: odbyty staż komercyjny z zakresu diagnostyki i biotechnologii
Zainteresowani proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Technologii Żywności, ul. Balicka 122, 30-149 Kraków, pok. 1.31, następujących dokumentów:
• podanie (do JM Rektora UR w Krakowie),
• życiorys,
• odpis dyplomu ukończenia studiów oraz odpis dyplomu doktora,
• opinia kierownika z poprzedniego miejsca pracy i/lub promotora pracy doktorskiej,
• kwestionariusz osobowy,
• wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,
• zaświadczenia o odbytym stażu przemysłowym i kursie pedagogicznym.
Termin składania podań upływa dnia 15 czerwca 2015 roku
Rozstrzygnięcie konkursu – lipiec 2015
Zatrudnienie na ww. stanowisku nastąpi z dniem 1 października 2015 r.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 26.05.2015
Dokument oglądany razy: 1042