RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR - specjalista farmakologia i farmacja weterynaryjna

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

 


Wymagania kwalifikacyjne:

1. Udokumentowane nadanie tytułu profesora nauk weterynaryjnych z zakresu farmakologii
2. Wymagania:
- specjalizację z zakresu farmakologii, farmacji i farmakofizjologii zwierząt
- udokumentowana aktywność naukową z zakresu farmakologii i farmacji weterynaryjnej: spis publikacji, wystąpień na konferencjach naukowych, autorstwo skryptów i podręczników przedmiotowych
- wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu farmakologii weterynaryjnej
- znajomość języka angielskiego
- dyspozycyjność


Oferty powinny zawierać:

1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie
2. CV z aktualną fotografią
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (kopię nominacji nadania tytułu naukowego profesora nauk weterynaryjnych)
4. Dorobek naukowy Kandydata
5. Wykaz osiągnięć naukowych z zakresu farmakologii weterynaryjnej
6. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zmn.).
7. Oświadczenie, że Uniwersytet Rolniczy będzie moim podstawowym miejscem pracy
Oferty proszę składać w Dziekanacie Ośrodka Studiów Weterynaryjnych Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków.

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

INSTITUTION: Hugon Kollataj Agriculture University in Krakow
University Center for Veterinary Medicine Jagiellonian University-Agricultural University, 30-059 Krakow, Al. Mickiewicza 24/28
CITY: Krakow
POSITION: Agricultural University research associate
DISCIPLINE: veterinary medicine
POSTED: May 11, 2015
EXPIRES: May 25, 2015
KEY WORDS: veterinary medicine, pharmacology, pharmacy, pharmacophysiology
DESCRIPTION (field, expectations, comments):
The candidate who apply for the position should meet the requirements:
- Professor diploma in veterinary medicine
- CV
- be specialized in the field of veterinarian pharmacology and pharmacy
- is expected to be experienced in animal pharmacology and presented a list o peer-reviewed papers, conference proceedings and book authorship
- should demonstrate potential for teaching

Those joining the contest should submit an application form for employment sent to the Director of the University Center for Veterinary Medicine Jagiellonian University-Agricultural University, must be accompanied by:
• application for employment
• cv with a photograph
• an official transcript for the terminal degree - professor diploma
• information about scientific activity (list of papers, books)
• information concerning participation in national and international conferences
• a statement that, in case of successful employment, Hugon Kollataj Agricultural University will be a primary place of work,
• clean criminal record statement.
Deadline for the competition: May 25, 2015


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 11.05.2015
Dokument oglądany razy: 801