RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIALE ROZLICZEŃ OBIEKTÓW

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Kanclerz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

 

Wymagania kwalifikacyjne:
1. Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne
2. Znajomość organizacyjnych zasad funkcjonowania szkoły wyższej,
3. Znajomość obsługi komputera - programów pakietu Office i obsługi innych urządzeń biurowych.

Wymagania pożądane:
1. Znajomość przepisów ustawy o podatku VAT i ich zastosowania w przypadku wystawiania faktur VAT
2. Staż pracy min. 1rok

Inne wymagania:
 Zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętność dobrej organizacji pracy,
 Samodzielność i poczucie odpowiedzialności, dokładność, systematyczność,
 Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność.

Oferty powinny zawierać:
1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie,
2. CV z aktualną fotografią,
3. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy,
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21 pok. 110.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu. Po tym terminie nieodebrane dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 24.04.2015
Dokument oglądany razy: 1896