RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Instytutu Ekonomiczno-Społecznego

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

 
Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:
1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub rolnicze.
2. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub doktora nauk rolniczych
3. Udokumentowany znaczący dorobek naukowy w zakresie nauk ekonomicznych.
4. Udokumentowane kwalifikacje w zakresie zarządzania w samorządzie terytorialnym lub administracji publicznej.
5. Ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny pedagogiczny.
6. Doświadczenie nabyte w trakcie staży w ośrodkach naukowych w kraju i za granicą.
7. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu:
 ekonomii i ekonomiki rolnictwa,
 przedsiębiorczości w agrobiznesie,
 samorządu terytorialnego,
 przygotowywania prac dyplomowych.
8. Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i kierowaniu projektami badawczymi.
9. Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń dla praktyki gospodarczej, w tym rolników i doradców rolnych.

Zainteresowani proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, 31 - 120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, p. 225, tel. 48 (012) 662 – 44 - 24, następujących dokumentów:
1. Podanie o zatrudnienie.
2. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej i podaniem zainteresowań naukowych,
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
4. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora.
5. Wykaz publikacji oraz inna dokumentacja osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej.
6. Kwestionariusz osobowy.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Dyrektora Instytutu Ekonomiczno-Społecznego, tel. (012) 662 - 43 - 54, e-mail: ies@ur.krakow.pl
Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu, do złożenia:
• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
• oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 13.04.2015
Dokument oglądany razy: 728