RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa

 

Wymagania kwalifikacyjne:
- wykształcenie wyższe
- umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office - doświadczenie w pracy związanej z obsługą studenta oraz znajomość Uczelnianych Systemów Obsługi Studentów będzie dodatkowym atutem; - znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków:
- zarządzanie uczelnianym systemem obsługi studenta na poziomie jednostki oraz nadzór i wdrożenia nowych aplikacji powiązanych z systemem - pełnienie roli administratora wydziałowego
- przygotowywanie zbiorczych raportów wynikających z funkcjonowania systemu
- obsługa elektroniczna studentów zagranicznych na poziomie jednostki.
- przygotowywanie danych do systemu POLON
- bieżące rozwiązywanie problemów pracowników dziekanatu związanych z obsługą studentów w systemie, nadzór nad aktualizacją oprogramowania systemu na komputerach użytkowników
Inne wymagania:
a) umiejętności analityczne oraz umiejętność dobrej organizacji pracy
b) zdolności organizacyjne i umiejętność pracy w zespole,
c) zaangażowanie i odpowiedzialność, dokładność i systematyczność,
d) komunikatywność, samodzielność i poczucie odpowiedzialności,
Oferty powinny zawierać:
1. List motywacyjny.
2. CV z aktualną fotografią.
3. Kserokopie dyplomu ukończenia studiów i dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy oraz ukończone kursy, szkolenia.
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy.
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm)
Oferty wraz z dokumentami z dopiskiem „Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa” należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21 pok. 110
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenna sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie nieodebrane dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 10.04.2015
Dokument oglądany razy: 1339