RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

 

 

Wymagania kwalifikacyjne:

1. dyplom lekarza weterynarii
2. Wymagania:
- doświadczenie z zakresu badania histopatologicznego, cytologicznego, diagnostyki onkologicznej
 zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 umiejętność pracy w zespole
 co najmniej roczny staż pracy w charakterze lekarza klinicysty
 znajomość języka angielskiego
- dyspozycyjność


Oferty powinny zawierać:

1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie
2. CV z aktualną fotografią
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora nauk weterynaryjnych)
4. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zmn.).
5. Oświadczenie, że Uniwersytet Rolniczy będzie moim podstawowym miejscem pracy
Oferty proszę składać w Dziekanacie Ośrodka Studiów Weterynaryjnych Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków.

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

INSTITUTION: Hugon Kollataj Agriculture University in Krakow
University Center for Veterinary Medicine Jagiellonian University-Agricultural University, 30-059 Krakow, Al. Mickiewicza 24/28
CITY: Krakow
POSITION: Agricultural University research associate
DISCIPLINE: veterinary medicine, histology, morphology, cytology
POSTED: March31, 2015
EXPIRES: April 17, 2015
KEY WORDS: veterinary medicine,
DESCRIPTION (field, expectations, comments):
The candidate who apply for the position should meet the requirements:
- veterinary medicine diploma
The successful candidate is expected to be:
- experienced in animal histology and histopathology, oncology, cytology
- should demonstrate potential for teaching
- one year practice in veterinary clinic
- speak and write fluently in English
- be available for duties

Those joining the contest should submit an application form for employment sent to the Director of the University Center for Veterinary Medicine Jagiellonian University-Agricultural University, must be accompanied by:
• application for employment
• cv with a photograph
• veterinary medicine diploma
• a statement that, in case of successful employment, Hugon Kollataj Agricultural University will be a primary place of work,
• clean criminal record statement.
Deadline for the competition: April 17, 2015


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 31.03.2015
Dokument oglądany razy: 873