RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR - choroby zakaźne zwierząt

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

 

Wymagania kwalifikacyjne:

1. posiadanie stopnia doktora nauk weterynaryjnych
2. doświadczenie w pracy klinicznej ze zwierzętami
3. przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu chorób zakaźnych zwierząt oraz prowadzenia badań naukowych.
4. powinien posiadać dorobek naukowy z tego zakresu jak również wskazane jest doświadczenie praktyczne w tych obszarach. Od kandydata oczekuje się predyspozycji pedagogicznych do prowadzenia zajęć dydaktycznych, popartych odpowiednim doświadczeniem.
Oferty powinny zawierać:

1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie
2. CV z aktualną fotografią
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora nauk weterynaryjnych)
4. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zmn.).
5. Oświadczenie, że Uniwersytet Rolniczy będzie moim podstawowym miejscem pracy
Oferty proszę składać w Dziekanacie Ośrodka Studiów Weterynaryjnych Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Rolniczego, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, pokój W1-1.

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
INSTITUTION: Hugon Kollataj Agriculture University in Krakow
University Center for Veterinary Medicine Jagiellonian University-Agricultural University, 30-059 Krakow, Al. Mickiewicza 24/28
CITY: Krakow
POSITION: Agricultural University of assistant professor
DISCIPLINE: veterinary medicine
POSTED: March 31, 2015
EXPIRES: April 17, 2015
KEY WORDS: veterinary medicine, infectious diseases

DESCRIPTION (field, expectations, comments):
The candidate who apply for the position should meet the requirements:
- PhD degree in veterinary medicine
- experience in clinical practice with animal
- should be prepared to: lead classes in the field of infectious diseases of animals, and conduct scientific research.
Those joining the contest should submit an application form for employment sent to the Director of the University Center for Veterinary Medicine Jagiellonian University-Agricultural University, must be accompanied by:
• application for employment
• cv with a photograph
• an official transcript of PhD degree
• list of peer-reviewed papers and information concerning participation in national and international conferences
• a statement that, in case of successful employment, Hugon Kollataj Agricultural University will be a primary place of work,

Deadline for the competition: April 17, 2015

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 31.03.2015
Dokument oglądany razy: 770