RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko lektora języka angielskiego w Studium Języków Obcych.

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Kierownik Studium Języków Obcych

 

Wymagania stawiane kandydatom :

- dyplom ukończenia studiów filologicznych,

- posiadanie stopnia magistra filologii angielskiej z uprawnieniami

pedagogicznymi (ukończenie kursu pedagogicznego),

- wskazane jest posiadanie uprawnień do prowadzenia nauczania

dodatkowego języka (hiszpańskiego lub włoskiego),

- minimum 2-letni staż pracy dydaktycznej jako lektor języka angielskiego

w szkole wyższej,

- zamiłowanie i predyspozycje do pracy dydaktycznej ze studentami.

Wykaz wymaganych dokumentów :

- podanie,

- życiorys,

- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

- kwestionariusz osobowy,

- opinia z poprzedniego miejsca pracy,

- oświadczenie, że UR w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy

po zatrudnieniu na w/w stanowisku.

Dokumenty należy złożyć do 17.04.2015 w Studium Języków Obcych

Uniwersytetu Rolniczego im.Hugona Kołłątaja, ul. Św.Marka 37,

31-24 Kraków. - tel. 12 4224594

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest jednoznaczne z odrzuceniem oferty.

Kraków, 20.03.2015.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 20.03.2015
Dokument oglądany razy: 1090