RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR – Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

 


Wymagania kwalifikacyjne:

1. posiadanie stopnia doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych
2. specjalizacja z zakresu higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
3. przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
4. aktywność naukowa potwierdzona publikacjami i wystąpieniami na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych.


Oferty powinny zawierać:

1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie
2. CV z aktualną fotografią
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych)
4. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zmn.).
5. Oświadczenie, że Uniwersytet Rolniczy będzie moim podstawowym miejscem pracy
Oferty proszę składać w Dziekanacie Ośrodka Studiów Weterynaryjnych Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków.

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

INSTITUTION: Hugon Kollataj Agriculture University in Krakow
University Center for Veterinary Medicine Jagiellonian University-Agricultural University, 30-059 Krakow, Al. Mickiewicza 24/28
CITY: Krakow
POSITION: Agricultural University associate professor
DISCIPLINE: veterinary medicine
POSTED: February 24, 2015
EXPIRES: March 20, 2015
KEY WORDS: veterinary medicine, food hygiene and consumer health protection

DESCRIPTION (field, expectations, comments):
The candidate who apply for the position should meet the requirements:
- associate professor degree in veterinary medicine
- be specialized in the field of food hygiene and consumer health protection
- should demonstrate outstanding potential for teaching. The successful candidate is expected to high predisposition to teach classes, supported by experience.
- should be prepared to: lead classes in the field of infectious diseases of animals, and conduct scientific research.


Those joining the contest should submit an application form for employment sent to the Director of the University Center for Veterinary Medicine Jagiellonian University-Agricultural University, must be accompanied by:
• application for employment
• cv with a photograph
• an official transcript for the terminal degree
• list of peer-reviewed papers published before and after receiving the terminal degree - information concerning participation in national and international conferences
• a statement that, in case of successful employment, Hugon Kollataj Agricultural University will be a primary place of work,
• clean criminal record statement.
Deadline for the competition: March 20, 2015


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 25.02.2015
Dokument oglądany razy: 662