RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA TECHNICZNEGO W KATEDRZE ŻYWIENIA I DIETETYKI ZWIERZĄT

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT

 

Wymagane kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe z zakresu analityki biotechnologicznej,
• doświadczenie w pracy laboratoryjnej,
• znajomość następujących technik analitycznych: analiza podstawowa pasz (oznaczanie zawartości suchej masy, białka ogólnego, tłuszczu surowego, popiołu surowego, NDF, ADF i ADL), analiza aktywności enzymatycznych (spektrofotometr), test ELISA
• znajomość następujących technik molekularnych: izolacja kwasów nukleinowych (DNA, RNA), PCR,
qRT-PCR, elektroforeza żelowa, immunofluorescencja,
• znajomość technik histologicznych i histometrycznych oraz umiejętność obsługi mikroskopu świetlnego i konfokalnego,
• umiejętność obsługi komputera (znajomość pakietu Microsoft Office),
• znajomość języka angielskiego,

Inne wymagania:
• prawo jazdy kategorii B,
• umiejętności organizacyjne, komunikatywność,
• umiejętność pracy w zespole, dokładność, systematyczność, rzetelność, sumienność,
• samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność.
Oferty powinny zawierać:

1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie.
2. CV z aktualną fotografią.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i staż pracy oraz ukończone kursy, szkolenia.
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy.
5. Oświadczenie:
- o pełnej zdolności do czynności prawnych
- korzystanie z pełni praw publicznych
6. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach z dopiskiem „konkurs na pracownika technicznego w Katedrze Żywienia i Dietetyki Zwierząt” należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych, Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21, pok. 110.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 19.02.2015
Dokument oglądany razy: 1426